top of page
The Israeli House.jpg

הבית הישראלי - סגנונות בנייה ומגורים בישראל

 

מדי שנה, מפיקה המועצה לישראל יפה אלבום בינלאומי שנתי דו לשוני, מעוצב ומהודר, שכולל סקירה מקיפה של נושא נבחר.

בתש"ע (2009) הכיל האלבום כ- 150 דפים ובהם סקירה בצילום ובמלל של דפוסי ההתיישבות ותרבות המגורים בישראל על כל סוגיה - דפוסים שהתפתחותם הינה ראי לתמורות בתרבות ובחברה הישראלית, מקום המדינה ועד היום.

 

האלבום חולק לשבעה פרקים, שכל אחד מהם הוקדש לסגנון מגורים אחר או לפרק בהיסטוריה של הבנייה בישראל: הסביבה העירונית, הפרבר הישראלי, השיכון העממי, מגורי יוקרה, הקיבוצים, המושבים והישובים הקהילתיים ואחרונה חביבה – הבנייה במגזר הערבי. כל פרק כולל הסבר אודות הקשר בין הפן הסוציולוגי, הדמוגרפי והחברתי לבין סגנון הבנייה, ותצלומים אשר נבחרו בקפידה כדוגמאות חיות לכתוב.

 

הפקת האלבום הופקדה בידי עוז ותמר בשיתוף פעולה עם דוד פז. המחקר המדעי וכתיבת הטקסטים נעשתה על ידי עוז, שגם צילם חלק גדול מהתמונות באלבום.

bottom of page