top of page

ישראל הרב תרבותית - תקציר

 

בית הספר הגבוה לפדגוגיה (שפועל במסגרת The Society of Public Knowledge) בוורשה (פולין) יזם פרויקט מחקרי-מדעי שכותרתו: " Socially Responsible University". הפרויקט מומן בחלקו על ידי הקרן החברתית של האיחוד האירופאי.

אחד מיעדי הפרויקט היה פרסום סדרה של ספרי מדע שנכתבו על ידי חוקרים בולטים מ-11 מדינות. הספרים הציגו פרספקטיבות מגוונות אודות חברה, תרבות ומדיניות ציבורית בעידן הגלובלי. כל אחד מהספרים תורגם לפולנית והופיע במהדורה מיוחדת של 1000 עותקים.

 

עוז נבחר לייצג את ישראל בפרויקט. כותרת ספרו "ישראל הרב תרבותית". בניגוד לרוב הספרים בסדרה, שהופיעו במקור בשפת המחברים ותורגמו לפולנית, ספרו של אלמוג הופיע לראשונה בדפוס בשפה הפולנית (תורגם ישירות מהטיוטה בעברית). הספר עוסק במאפייני המגזרים העיקריים בחברה הישראלית ובמגמות שינוי. לספר, שהוצג בכנס חגיגי בוורשה (6-8 באפריל 2011), נכתבה הקדמה של יו"ר הכנסת לשעבר פרופ' שבח וייס.

 

הספר הזה הוקדש לזכרם של סבא דוד לייב בן שרה וזכריהו זאב ליכטשין, שנולד וגדל בעיר וולאדימיר וולינסק (היהודים כינו את העיר - לודמיר) איבד בשואה אח (שמואל) וארבע אחיות מבוגרות ממנו, וסבתא מרים ("מניה") בת פרימעט ויונה רוזנטל, שנולדה וגדלה בעיירה גוסטנין (ליד וורשה) איבדה בשואה אח (ישראל) ועוד ארבע אחיות. שניהם עלו לישראל בשנת 1933, מייד לאחר שנישאו בפולין, ולא נודע להם מה עלה בגורל יקיריהם.

 

לדף הראשון של הספר צורפו תמונה של הדרכון הפולני של סבא דוד והויזה הבריטית לכניסה לארץ ישראל.

bottom of page