top of page
Oz Lecture.JPG
Tami_Lecture.jpg

הרצאות לקהל הרחב

 

 • סוף עידן התואר האקדמי והקריירה האקדמית (תמר/ עוז)
   

 • צעירים בישראל – דנ"א תרבותי (תמר/ עוז)
   

 • דור ה-Y הישראלי – כיצד הם עובדים ולומדים (תמר)
   

 • הסמארטפון גנב לי את אבא ואימא – דור ה-Y מגדל ילדים (תמר)
   

 • המנטליות הישראלית – מה מייחד אותנו? (עוז)
   

 • תרבות הישראליאנה, הנוסטלגיה והאספנות בישראל (עוז)
   

 • מגמות בחברה הישראלית (עוז)
   

 • היכרות עם מערכת החינוך הישראלית (תמר)
   

 • פענוח תרבות – לבוש, אוכל, מגורים, שפה ועוד (עוז)

bottom of page