top of page
על הגלריה

על גלריית הרוח הישראלית

 

ב-2011 יזמנו את הקמת גלריית הרוח הישראלית באוניברסיטת חיפה. כדי לממש את המיזם רתמנו את הפקולטה למדעי הרוח, אגף המדיה בספריה ומוסד שמואל נאמן בטכניון. הגלריה הוקמה (במימון משותף של הפקולטה ומוסד נאמן) באחת הכניסות הראשיות של האוניברסיטה. היא כללה, לצד שלושה לוחות מידע קבועים, שמונה מסכי HD גדולים. הרעיון היה לייצר מעין תערוכת רקע שמאפשרת לעוברים ושבים ליהנות מזרם של צילומים מרהיבים, סביב נושא מרכז (בכל מסך הוחלפו תמונות בקצב שהוגדר על ידינו). 

לכל תערוכה הוכנה כרזה וברושורים שנועדו להסביר את נושא התערוכה ולהציג את פרופיל האומנים.
 

מעבר לפורמט החדשני היו לגלריה עוד מספר מטרות:

  • להציג באופן ויזואלי תופעות תרבותיות מעניינות בחברה הישראלית (עבר והווה).

  • לקדם צילום אתנוגרפי ככלי מחקר ולימוד. 

  • לקדם את פורטל המידע אנשים ישראל (התערוכות בחלל הגלריה הוצגו במקביל באתר).

  • לקדם את ההבנה שלמדע, לאמנות ולהשכלה יש נקודות מפגש רבות ושלהצגה ויזואלית אטרקטיבית של תוכן נודעת חשיבות פדגוגית גדולה.

  • לפתח ולקדם פורמט חדש של גלרית צילום שמותאם לרוח הזמן וחוסך עלויות רבות/

 

הקמת הגלריה תרמה להבנה של החשיבות של העשרת החוויה האוניברסיטאית באמצעות איור קירות המבנים במיצגים אמנותיים ומדעיים. 

התערוכות שהוצגו בגלריית הרוח הישראלית

התערוכות שהוצגו בגלריה
bottom of page