top of page
galei tchahal.jpg

תת תרבות גלי צה"ל - תקציר הספר וסיקורו

זהו מחקר סוציולוגי המתבונן בתרבות בני הנוער בקיבוץ היום, דרך המנסרה הסוציו-לינגוויסטית. השאלה שנשאלה היא, מה ניתן ללמוד על מערכת הערכים והגבולות התרבותים של בני הנוער בקיבוץ מתוך ניתוח מרכיבים שונים של תרבות השיח שלהם והשוואתם לאלה של בני גילם בעיר.

ההנחה הבסיסית של מדע הסוציו-לינגוויסטיקה היא, שהשפה, בעיקר זו המדוברת (Parol), מהווה מראה תרבותית, אשר דרכה משתקפים לעתים כמה מהנימים העדינים של מערכת הערכים המייחדים תרבות או תקופה היסטורית. אופיה הדינמי של שפת הדיבור, ובעיקר של ביטויי הסלנג, מקנה לסוציו-לינגוויסטיקה ערך מחקרי מיוחד, כחיישן העוקב אחר זרמי השינוי.

התעניינותנו בשפת בני הנוער בקיבוץ איננה נובעת רק מתוך הסקרנות להבין את תרבות הנעורים בקיבוץ היום כשלעצמה, אלא בעיקר, מתוך הרצון להבין את הדינמיקה הערכית, המתחוללת בתנועה הקיבוצית בכללותה.

 

הספרון, שיצא כחלק מפרויקט מחקרי נרחב שיזם מרכז יד טבנקין של התק"ם, סוקר ב-על השרון; ידיעות אחרונות-ספרות; עלון אפיקים; קיבוץ; הארץ-ספרים; ידיעות אחרונות-זמנים מודרניים; דבר; בעיות בינלאומיות חברה ומדינה.

bottom of page